Sản Phẩm

10/12/2023

Định Vị Cách Nhiệt Mùa Đông – Mốp Xốp Cách Nhiệt

Khi container đi qua các vùng khí hậu khác nhau, biến động nhiệt độ xảy ra  có thể làm hỏng sản phẩm hoặc biến chất và biến thể sản phẩm. Mốp xốp cách nhiệt là giải pháp làm giảm tỷ lệ biến động nhiệt độ của sản phẩm, giúp giữ lại các đặc tính ban đầu của chúng nhiều nhất có thể.

Lợi ích của mốp xốp cách nhiệt:

  • Dễ dàng xử lý
  • Giảm biến động nhiệt độ
  • Dễ dàng lắp đặt
  • Tương thích với container tiêu chuẩn ISO
  • Duy trì môi trường đóng gói sản phẩm