28/06/2017

Bộ Gia Nhiệt

Sử dụng các đường ống nóng đồng đều để gia nhiệt lại hàng hóa trước khi dỡ hàng. Bộ gia nhiệt được sử dụng cho các chất lỏng có nhiệt độ nóng chảy thấp và các chất lỏng dễ đông đặc khi gặp nhiệt độ thấp, được thải ra bằng cách sử dụng hơi nước hoặc nước nóng như một nguồn nhiệt.

Ở nhiệt độ thấp, sản phẩm có độ nhớt cao sẽ trở nên kết dính và không phải tất cả đều dễ dàng cho việc xả hàng, do đó khi vận chuyển ở nhiệt độ thấp, chúng ta có thể lắp đặt một bộ giải nhiệt để giải quyết vấn đề này. Các bộ gia nhiệt thường được thiết kế như một miếng đệm nóng và được đặt dọc theo chiều dài của container. Bộ gia nhiệt được đặt dưới Flexitank (Flexibag) cho phép tiếp xúc tối đa với nguồn nhiệt. Thời gian trung bình cần để làm nóng một container chất lỏng là khoảng 4-6 giờ, nhưng điều này còn phụ thuộc vào nhiệt độ và nhiệt dung riêng thực tế của chất lỏng.

Nhiệt độ đầu vào cao nhất là 124 0C và áp suất cao nhất là 300 PSI (20 Bar).

Đơn vị áp suất
 
pascal
(Pa)

bar
(bar)
átmốtphe kỹ thuật
(at)

átmốtphe
(atm)

torr
(Torr)
pound lực trên inch vuông
(psi)
1 Pa ≡ 1 N/m2 10−5 1.0197×10−5 9.8692×10−6 7.5006×10−3 145,04×10−6
1 bar 100000 ≡ 106 dyne/cm2 1,0197 0,98692 750,06 14,504
1 at 98.066,5 0,980665 ≡ 1 kgf/cm2 0,96784 735,56 14,223
1 atm 101.325 1,01325 1,0332 ≡ 1 atm 760 14,696
1 torr 133,322 1,3332×10−3 1,3595×10−3 1,3158×10−3 ≡ 1 Torr; ≈ 1 mmHg 19,337×10−3
1 psi 6.894,76 68,948×10−3 70,307×10−3 68,046×10−3 51,715 ≡ 1 lbf/in2

Ví dụ: 1 Pa = 1 N/m2  = 10−5 bar  = 10,197×10−6 at  = 9,8692×10−6 atm, vân vân.

Sản phẩm Related