Sản Phẩm

02/10/2023

Bộ Gia Nhiệt

• Bộ gia nhiệt sử dụng các đường ống nóng đồng đều để gia nhiệt lại hàng hóa bị đông đặc trước khi dỡ hàng. Bộ gia nhiệt được sử dụng cho các chất lỏng có nhiệt độ nóng chảy thấp và các chất lỏng dễ đông đặc khi gặp nhiệt độ thấp, và được làm nóng bằng nguồn nhiệt là hơi nước hoặc nước nóng.


Heating-Pad_01-otbdie4cldfloenpds7ost7m2gqi6tzgbwey5a9o1s


• Ở nhiệt độ thấp, sản phẩm có độ nhớt cao sẽ trở nên kết dính hơn hoặc bị đông đặc lại, tạo khó khăn cho việc xả hàng. Vì vậy, khi vận chuyển ở nhiệt độ thấp, khách hàng có thể lắp đặt bộ gia nhiệt để giải quyết vấn đề này. Bộ gia nhiệt được thiết kế như một miếng đệm nóng và được đặt dọc theo chiều dài của container. Bộ gia nhiệt được đặt dưới Flexitank (Flexibag) để túi tiếp xúc tối đa với nguồn nhiệt. Thời gian trung bình cần thiết để làm nóng một container chất lỏng là khoảng 4-6 giờ, nhưng điều này còn phụ thuộc vào nhiệt độ và nhiệt dung riêng thực tế của chất lỏng.


IBL Flexitank Technical 11 1 (1)


Bộ gia nhiệt có nhiệt độ đầu vào cao nhất là 124 ºC và áp suất cao nhất là 300 PSI (20 Bar).

Đơn Vị Áp Suất
 
Pascal
(Pa)

Bar
(bar)
Át-mốt-phe Kỹ Thuật
(at)

Át-mốt-phe
(atm)

Torr
(Torr)
Pound Lực Trên Inch Vuông
(psi)
1 Pa ≡ 1 N/m² 10-5 1.0197×10−5 9.8692×10−6 7.5006×10−3 145,04×10−6
1 bar 100000 ≡ 106 dyne/cm2 1,0197 0,98692 750,06 14,504
1 at 98.066,5 0,980665 ≡ 1 kgf/cm2 0,96784 735,56 14,223
1 atm 101.325 1,01325 1,0332 ≡ 1 atm 760 14,696
1 torr 133,322 1,3332×10-3 1,3595×10−3 1,3158×10−3 ≡ 1 Torr; ≈ 1 mmHg 19,337×10−3
1 psi 6.894,76 68,948×10−3 70,307×10−3 68,046×10−3 51,715 ≡ 1 lbf/in2

 

Ví dụ: 1 Pa = 1 N/m2  = 10−5 bar  = 10,197×10−6 at  = 9,8692×10−6 atm, v.v.