Chili System

Username System
20151005_142601-dd

Tấm Lót

Tấm lót là một lớp PE lót với độ dày 125-mic. Đó là một phụ kiện hữu ích cho flexitank […]

28/06/2017 Chili System

c-dd

Paper IBC

IBC là gì? 1. Là từ viết tắt của container vận chuyển chất lỏng loại trung ( Intermediate Bulk Container). […]

28/06/2017 Chili System

Heating-Pad

Bộ Gia Nhiệt

Sử dụng các đường ống nóng đồng đều để gia nhiệt lại hàng hóa trước khi dỡ hàng. Bộ gia […]

28/06/2017 Chili System

IMAG2341-dd

Flexitank 2 Valve

Flexitank hoặc Flexibag là container mềm được sử dụng cho việc vận chuyển số lượng lớn chất lỏng không độc […]

28/06/2017 Chili System

tui-dd

Flexitank 1 Valve

Flexitank hoặc Flexibag là container mềm được sử dụng cho việc vận chuyển số lượng lớn chất lỏng không độc […]

28/06/2017 Chili System